General knowledge

महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर — मराठी

——————————

महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण कोणते ?

उत्तर — गंगापूर ( नाशिक )

——————————

महाराष्ट्रातील पहिली स्त्री शिक्षिका कोण ?

उत्तर — सावित्रीबाई फुले

—————————–

महाराष्ट्राच्या समुद्र किना-याची लांबी किती किलोमीटर आहे ?

उत्तर — ७२० किलोमीटर

——————————

ज्ञानेंद्रिये किती आहेत ?

उत्तर — पाच

——————————

मुख्य दिशा किती ?*

उत्तर — चार

——————————

उपदिशा किती ?*

उत्तर — चार

——————————

आठवड्याचे वार किती ?*

उत्तर — सात

——————————

आपले राष्ट्रगीत कोणते ?*

उत्तर — जनगणमन

——————————

आपला राष्ट्रध्वज कोणता ?*

उत्तर — तिरंगा

—————————–

आपले राष्ट्रीय फूल कोणते ?*

उत्तर — कमळ

——————————

आपले राष्ट्रीय फळ कोणते ?*

उत्तर — आंबा

——————————

आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता ?*

उत्तर — मोर

——————————

आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता ?*

उत्तर — वाघ

——————————

आपला राष्ट्रीय खेळ कोणता ?*

उत्तर — हाॅकी

——————————

इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात ?

उत्तर — सात

——————————

पक्ष्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर — गरूड

——————————

प्राण्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर — सिंह

——————————

फुलांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर — गुलाब

——————————

एका दिवसाचे किती तास असतात ?

उत्तर — २४ तास

——————————

एका वर्षात किती महिने असतात ?

उत्तर — १२

————————–

सूर्य कोणत्या दिशेला उगवतो ?

उत्तर — पूर्व

——————————

सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो ?

उत्तर — पश्चिम

——————————————–

महाराष्ट्र राज्याची राजधानी कोणती ?

उत्तर — मुंबई

——————————

आपल्या देशाची राजधानी कोणती ?

उत्तर — दिल्ली

——————————

आकाशाचा रंग कोणता आहे ?

उत्तर — निळा

——————————

हत्तीच्या नाकाला काय म्हणतात ?

उत्तर — सोंड

——————————

आईच्या आईला काय म्हणतात ?

उत्तर — आजी

—————————— महाराष्ट्राचा राज्यफूल कोणता ?

उत्तर — जारूळ

——————————

महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच शिखर कोणते ?

उत्तर — कळसूबाई

——————————————-

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर — अरबी

——————————

महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर — ३६

——————————

कल्पवृक्ष कोणत्या झाडाला म्हणतात ?

उत्तर — नारळ ( माड )

——————————

महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता ?

उत्तर — शेकरू ( मोठी खार )

——————————

महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर — मराठी

—————————–

महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचे शहर कोणते ?

उत्तर — नागपूर

——————————

गोदावरी नदीचा उगम कोठे झाला आहे ?

उत्तर — त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)

——————————

प्रतापगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर — सातारा

——————————

कच्च्या कैरीचा रंग कोणता ?

उत्तर — हिरवा

——————————

महाराष्ट्रातील सर्वात लांब धरण कोणते ?

उत्तर — जायकवाडी

——————————

भारताचे राष्ट्रीय वॄक्ष कोणते ?

उत्तर — वड

——————————

भारताचे राष्ट्रीय चलन कोणते ?

उत्तर — रूपया

—————————–

महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता ?

उत्तर — हरियाल

——————————

मोराच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर — तुरा

——————————

ग्रहांना प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर — सूर्यापासून

——————————

पृथ्वीचा आकार कसा आहे ?

उत्तर — गोल

—————————–

चंद्राच्या प्रकाशाला काय म्हणतात ?

उत्तर — चांदणे

——————————

ज्या रात्री चंद्र पूर्ण गोल दिसतो, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर — पौर्णिमेची रात्र

——————————

भारतीय सौर वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर — बारा महिने

——————————

ग्रेगरियन वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर — बारा महिने

——————————

आपण कोणत्या ग्रहावर राहतो ?

उत्तर — पृथ्वी

—————————–

पृथ्वीला प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर — सूर्यापासून

——————————

सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह कोणता ?

उत्तर — पृथ्वी

——————————

पृथ्वीवर किती टक्के भूभाग आहे ?

उत्तर — २९ %

——————————

पृथ्वीचा सुमारे किती टक्के भाग पाण्याने व्यापला आहे ?

उत्तर — ७१ %

—————————–

पूर्व दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर — पश्चिम

——————————

दक्षिण दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर — उत्तर

——————————

सूर्य ज्या दिशेला उगवतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर — पूर्व

——————————

सूर्य ज्या दिशेला मावळतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर — पश्चिम

——————————

सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्य॓तच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर — दिन

——————————

सूर्योस्तापासून सूर्यादयापर्यंतच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर — रात्र

——————————

दिन व रात्र मिळून एक पूर्ण काय होतो ?

उत्तर — पूर्ण दिवस

——————————

इंग्रजी वर्षाप्रमाणे ३१ दिवसांचे महिने किती ?

उत्तर — सात

——————————

मराठी वर्षांची सुरूवात कोणत्या महिन्याने होते ?

उत्तर — चैत्र

——————————

आंब्याच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर — कोय

——————————

फणसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर — आठळी

——————————

कापसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर — सरकी

—————————-

चिंचेच्या बीला काय म्हणतात ?*

उत्तर — चिंचोका

——————————

कोणत्या फळापासून आमरस तयार होतो ?

उत्तर — आंबा

——————————

कोंबड्याच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर — तुरा

——————————

चिंचेची चव कशी असते ?

उत्तर — आंबट

——————————

आवळ्याची चव कशी असते ?

उत्तर — तुरट

——————————

कारल्याची चव कशी असते ?

उत्तर — कडू

——————————

मीठाची चव कशी असते ?

उत्तर — खारट

——————————

साखरेची चव कशी असते ?

उत्तर — गोड

——————————

पारंब्या कोणत्या झाडाला असतात ?

उत्तर — वड

——————————

झुरळाला पाय किती असतात ?

उत्तर — सहा

——————————

पोळा सणाला कोणत्या प्राण्याची पूजा करतात ?

उत्तर — बैल

——————————

तबेल्यात कोणाला बांधतात ?

उत्तर — घोडा

——————————

सजीवांचे किती गट आहेत ?

उत्तर — दोन

——————————

सजीवांचे दोन गट कोणते ?

उत्तर — प्राणी व वनस्पती

——————————

कोळी किड्याला किती पाय असतात ?

उत्तर — आठ

——————————

वनस्पतीची मुळे कोठे असतात ?

उत्तर — जमिनीत

——————————

जिभेचा कोणता रंग चांगल्या आरोग्याचे लक्षण आहे ?

उत्तर — गुलाबी

——————————

श्वसन करताना सजीव कोणता वायू शरीरात घेतात?

उत्तर — आॅक्सिजन वायू

——————————

मेंदू कोठे असतो ?

उत्तर — डोक्याच्या कवटीत

——————————

जिल्हयाचा सर्वोच्च अधिकारी कोण असतो ?

उत्तर — जिल्हा अधिकारी (कलेक्टर )

——————————

भारतीय संविधान केव्हापासून लागू करण्यात आले ?

उत्तर — २६ जानेवारी १९५०

——————————

भारताचा राष्ट्रीय ध्वजातील तीन रंगाचे पट्टे वरून खाली योग्य क्रमाने कसे येतील?

उत्तर — केशरी, पांढरा, हिरवा

——————————

नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात उंच शिखर कोणते ?

उत्तर — साल्हेर

——————————

पन्हाळा गड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर — कोल्हापूर

——————————

रायगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर — रायगड

——————————

बालक्रांतीकारक शिरीषकुमार यांचे स्मारक कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर — नंदुरबार

——————————

शुन्याचा शोध कोणत्या देशात लागला ?

उत्तर — भारत

——————————

२६ जानेवारी हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर — प्रजासत्ताक दिन

——————————

१५ आॅगस्ट हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर — स्वातंत्र्य दिन

——————————

भारतीय राजमुद्रेखाली कोणते वचन आहे ?

उत्तर — सत्यमेव जयते.

——————————

समुद्राच्या पाण्याची चव कशी असते ?

उत्तर — खारट

——————————

‘ लाल किल्ला ‘ कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर — दिल्ली

——————————

‘ ताजमहल ‘ कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर — आग्रा

—————————–

‘ सावरपाडा एक्सप्रेस ‘ कोणाला म्हणतात ?

उत्तर — कविता राऊत

——————————

‘ मेरी कोम ‘ कोणत्या क्रीडाप्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे ?

उत्तर — मुष्टियुध्द

——————————

भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते ?

उत्तर — डाॅ. राजेंद्रप्रसाद

——————————

भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते ?

उत्तर — जवाहरलाल नेहरू

——————————

भारताचा पहिला अंतराळवीर कोण ?

उत्तर — राकेश शर्मा

—————————–

भारताचे पहिले गृहमंत्री कोण होते ?

उत्तर — सरदार पटेल

——————————

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण ?

उत्तर — इंदिरा गांधी

——————————

तोरणमाळ थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर — नंदुरबार

——————————

सरदार सरोवर धरण कोणत्या नदीवर आहे ?

उत्तर — नर्मदा

——————————

सर्वात मोठा पक्षी कोणता ?

उत्तर- शहामृग

——————————

सर्वात जास्त बुध्दिमान प्राणी कोणता ?

उत्तर — मनुष्य

——————————

घोडे बांधतात त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर — तबेला / पागा

——————————

चार रस्ते एकत्र येतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर — चौक

——————————

जादुचे खेळ करणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर — जादूगर

——————————

होडी चालवणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर — नावाडी / नाखवा

——————————

दगडावर कोरलेल्या लेखास काय म्हणतात ?

उत्तर — शिलालेख

——————————

डोंगर पोखरून आरपार गेलेल्या रस्त्यास काय म्हणतात ?

उत्तर — बोगदा

—————————

सापाचा खेळ करून दाखविणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर — गारूडी

——————————

तलाठ्याच्या कार्यालयास काय म्हणतात ?

उत्तर — सजा

—————————–

भारतामध्ये मतदानाचा अधिकार कोणत्या वर्षी मिळतो ?

उत्तर — १८ वर्षे पूर्ण

——————————

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती कधी झाली ?

उत्तर — १ मे १९६०

——————————

महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर — ३६

——————————

महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेला कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर — अरबी

——————————

समुद्राच्या पाण्यापासून काय तयार करतात ?

उत्तर — मीठ

—————————

चंद्र अजिबात दिसत नाही, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर — अमावास्येची रात्र

——————————

विमाने जेथे थांबतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर — विमानतळ

——————————

एक डझनमध्ये किती वस्तू असतात ?

उत्तर — १२

——————————————

गाईच्या पिल्लाला काय म्हणतात ?

उत्तर — वासरू

======================

Leave a Reply