आठवी मराठी

इयत्ता पहिली – Online Test

अनु. पाठाचे नाव लिंक
1 भारत देश महान क्लिक करा
2 माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे क्लिक करा
3 लाखाच्या कोटीच्या गप्पा क्लिक करा
4 नव्या युगाचे गाणे क्लिक करा
5 सुरांची जादूगिरी क्लिक करा
6 असा रंगारी श्रावण क्लिक करा
7 अण्णा भाऊंची भेट क्लिक करा
8 धाडसी-कॅप्टन क्लिक करा
9 विदयाप्रशंसा क्लिक करा
10 लियोनार्दी द व्हिंची क्लिक करा
11 स्वामी विवेकानंदाची यात्रा क्लिक करा
12 गोधडी क्लिक करा
13 पाडयावरचा चहा क्लिक करा
14 फुलपाखरे क्लिक करा
15 आळाशी क्लिक करा
16 चोच आणि चारा क्लिक करा
17 अन्नजल क्लिक करा
18 जलदिंडी क्लिक करा
19 गे मायभू क्लिक करा
20 शब्दकोश क्लिक करा
21 संतवाणी क्लिक करा